Fellesrådets medlemmer
Fellesrådets medlemmer

Fellesrådet bester av flg medlemmer:

  1. Ellen Matsen - Leder (valgt av Flekkefjord MR)
  2. Inger Thorkildsen - Nestleder (valgt av Hidra MR) 
  3. John Eivind Marstad (valgt av Hidra MR) 
  4. Sverre Hjelleset (valgt av Gyland MR) 
  5. Rolf Einar Huus (valgt av Gyland MR) 
  6. Elisabeth N. Birkeland (valgt av Bakke MR)
  7. Tor-Arne Lende (valgt av Bakke MR) 
  8. Ruth Åse Tesdal (Valgt av Flekkefjord MR) 
  9. Reidar A. Gausdal (Komm.repr) 
  10. Geirulf Grødem (geist.repr) 

Kirkeverge er rådets administrativt ansatte daglige leder og er rådets sekretær.