Trosopplæring for voksne høsten 2017
Trosopplæring for voksne høsten 2017

Denne høsten blir det trosopplæring for voksne på hverdagskvelder i Flekkefjord kirke/kirkesenter både i september, oktober og november. I september og oktober er det Tove Rustan Skaar som underviser over temaer der hun har hentet stoff fra Apostlenes gjerninger. Temaene blir Apostlenes hemmelighet - Den hellige Ånd, Apostlenes samarbeid og konflikter og Aposlenes misjon - og vår. Disse bibeltimene finner du også under "hva skjer".

Tove Rustan Skaar har i en årrekke undervist ved NLA Høgskolen i Staffeldsgate i Oslo, hun er forfatter av bl.a. "Tro og bekjennelse" og "Inn i tilbedelsen". Tove er fortsatt en etterspurt forkynner og lærer, en aktiv pensjonist, bosatt i Lillesand.

 

I kalenderen vil det også komme fram for 8. og 9. november at Jens-Petter Jørgensen kommer på besøk. Det er menighetene i byen som arrangerer to felles kvelder der Jens Petter vil tale. Han var på besøk under tilsvarende møter i Flekkefjord kirke i 2015, og etter tilbakemeldingene dengang, er han nå invitert igjen. Tema for disse kveldene er enda ikke kjent, men hold av datoene! Dissemøtene er det altså Predikantringen, som Flekkefjord menighet er en del av, som er arrangør. Møtene finner sted i Flekkefjord kirke.

Jens-Petter Jørgensen er høgskolelektor, forfatter og forkynner. Jens-Petter Jørgensen er mest kjent som initiativtaker til og leder av fornyelsesbevegelsen Oase i 20 år (1977-97). Har vært lærer på Bibelskolen i Staffeldts gate i 10 år og undervist i praktisk teologi ved Ansgar teologiske høyskole i 15 år. Har også vært lagssekretær, frikirkepastor i Lørenskog, og journalist i avisen Vårt Land. Jens-Petter Jørgensen har skrevet 10-12 bøker om kristen vekst og modning, og reiser nå over hele Skandinavia og besøker menigheter i hele bredden av kirkelivet. Han har sin base i Frikirken, men liker å kalle seg selv en økumenisk kristen.