2017 Referater og årsmelding

Menighetsrådsmøte nr. 1-2017

Menighetsrådsmøte nr. 2-2017

Menighetsrådsmøte nr. 3-2017

Menighetsrådsmøte nr. 4-2017 

Årsrapport Gyland menighet 2017