Reformasjonskonsert i Flekkefjord kirke fredag 13. oktober 2017, kl. 19.00
Reformasjonskonsert i Flekkefjord kirke fredag 13. oktober 2017, kl. 19.00

Vest-Agder kammerkor og organist Ian M. Richards inviterer til en konsert som feirer Luthersalmer og de forskjellige musikalske uttrykk de har inspirert til. Salmesang og musikk var viktige redskaper for reformatorens praktisk-teologiske arbeid. Likedan presentasjon av evangeliet på mottagernes morsmål. Konsertutøverne har spurt: hvordan har Luthersalmer blitt møtt av forskjellige musikalske stiler (les: morsmål) gjennom de siste 500 årene.  Hvordan møter jazzmusikere liturgien? Hvordan presenterte Bach Luther salmer? Og hvordan inspirerer Luthersalmer musikk i den 21. århundre?

Pressemelding 2017.09.01 til 2017.10.15

 

Reformasjonskonserten ”Tilbake til Bach m.m.”

Luthersalmer i møte med våre musikalske morsmål

 

Vest-Agder kammerkor og organist Ian M. Richards inviterer til en konsert som feirer Luthersalmer og de forskjellige musikalske uttrykk de har inspirert til. Salmesang og musikk var viktige redskaper for reformatorens praktisk-teologiske arbeid. Likedan presentasjon av evangeliet på mottagernes morsmål. Konsertutøverne har spurt: hvordan har Luthersalmer blitt møtt av forskjellige musikalske stiler (les: morsmål) gjennom de siste 500 årene.  Hvordan møter jazzmusikere liturgien? Hvordan presenterte Bach Luther salmer? Og hvordan inspirerer Luthersalmer musikk i den 21. århundre?

 

Konserten begynner med orgelvariasjoner over Luthersalmen ”Nu ber vi Gud, Den Hellig Ånd” som korets dirigent, Bryan Breidenthal, skrev i anledning Vestbygda kapells 100 års jubileum i 2009. I løpet av konserten presenterer organist Ian M. Richards orgelvariasjoner over flere Luther salmer av flere komponister fra forskjellige århundrer. Vest-Agder kammerkor presenterer to satser fra Steve Dobrogosz’ Jazz Mass, og sangerne og organisten samler kreftene i feiende flotte satser fra Bachs reformasjonskantate basert på Luther salmen ”Vår Gud han er så fast en borg”. Under konserten får tilhørerne lov til å synge vers fra de Luthersalmene vi presenterer sammen med Vest-Agder kammerkor.

 

Konserten presenteres i Vestbygda kapell på Lista torsdag 12. august, i Flekkefjord kirke fredag 13. august og i Oddernes kirke i Kristiansand søndag 15. oktober. Alle konserter starter kl. 19.00, og alle konserter er med kollekt.  Velkommen med på en musikalsk reise gjennom 500 år med Luthersalmer.