Salmer som samler - Reformasjonen og menighetens sang - Flekkefjord kirke: Onsdag, 18. oktober 2017, kl. 19.30
Salmer som samler - Reformasjonen og menighetens sang - Flekkefjord kirke: Onsdag, 18. oktober 2017, kl. 19.30

I år feirer vi 500 års jubileum for reformasjonen.

Hva slags betydning hadde reformasjonen for vår kirke og for kirkens sang?

Arild Vøllestad vil sammen med Flekkefjord Menighetskor sette noen av de mest sentrale salmene våre fra reformasjonstiden inn i den rette sammenheng.

Flekkefjord kirke: 

Onsdag, 18. oktober 2017, kl. 19.30:

Salmer som samler

Reformasjonen og menighetens sang

 

I år feirer vi 500 års jubileum for reformasjonen.

Hva slags betydning hadde reformasjonen for vår kirke og for kirkens sang?

Arild Vøllestad vil sammen med Flekkefjord Menighetskor sette noen av de mest sentrale salmene våre fra reformasjonstiden inn i den rette sammenheng.

 

Flekkefjord Menighetskor stiller med over 20 medlemmer, under ledelse av Geir Kalleberg. Oddbjørn Stakkeland deltar også med både trompet og tangenter. Men de viktigste av alle utøvere er hele menigheten som får være med å synge. Det var noe som var viktig i reformasjonen: Menigheten skulle igjen kunne få delta i gudstjenesten på sitt eget morsmål.

Repertoaret begynner med noen salmer diktet av Martin Luther og fortsetter med salmer diktet av salmediktere i tiden rett etter reformasjonen.

 

Hjertelig velkommen til en veldig variert salmekveld med gamle salmer i et nytt lys!