Knøttegudstjeneste
Knøttegudstjeneste

En gidstjeneste for alle. 

Spesielt tilrettelagt for de minste.

Velkommen til Knøttegudstjeneste. Dette er en gudstjeneste med mye sang, og  det er lov å bevege seg rundt i kirkerommet.

Julia Ann Engstrand er prest på denne gudstjenesten, Trosopplærer Randi Bø Osen blir med.

Synnøve Glendrange og Knøttesang skal synge.

Det blir en bønnevandring der vi alle kan delta på ulik måte på de ulike postene. De minste kan tegne seg selv i båten, mens det forde voksne kanskje blir mer naturlig å skrive en bønnelapp og legge i bønnekrukken.