Konsert i Hidra kirke
Konsert i Hidra kirke

Konsert - til inntekt for nytt orgel i Hidra kirke
Torhild Larsen Nygård, Randi Margrethe M. Larsen
Kjell Gierstae, Geir Kalleberg
Bernt Kristian Laundal, Petter Eidem
Kollekt til inntekt for nytt orgel i Hidra kirke
Arrangør: Hidra menighetsråd