Konsert i Feda kirke
Konsert i Feda kirke

I STORM OG STILLEHET
Fortellinger om Elia

Konsert i Feda kirke
Søndag 7. januar 2018, klokke 1900

 

I STORM OG STILLEHET
Fortellinger om Elia - er en forestilling i ord og toner. Forteller og musikere følger hverandre gjennom stormfulle høyder og skjør stillhet.
Forestillingen er basert på Det gamle testamentes historier om profetenElia, en av Bibelens mest sammensatte skikkelser.
Fortelleren og musikerne søker å formidle både Elias ville og tillitsfulle styrke, og hans skjøre og sårbare svakhet.
Kanskje kan Elias
historie fortelle oss noe om vår egen styrke og svakhet.
Forestillingen er en vandring sammen med Elia gjennom bruddstykker av hans liv, hvor historiene får lande i musikken.

Her er plakaten om forestillingen