2018 Referater og årsmelding

Menighetsrådsmøte 1-2018, 09.01.2018

Menighetsrådsmøte 2-2018, 21.02.2018

Menighetsrådsmøte 3-2018

Menighetsrådsmøte 4-2018

Menighetsrådsmøte 5-2018

Årsrapport Hidra menighet 2018