2018 Referater og årsmelding

Menighetsrådsmøte nr 1-2018, 16.01.2018

Menighetsrådsmøte nr 2-2018

Menighetsrådsmøte nr 3-2018

Menighetsrådsmøte nr 4-2018

Menighetsrådsmøte nr 5-2018

Årsmelding 2018