2018 Referater og årsrapport

Menighetsrådsmøte nr. 1-2018

Menighetsrådsmøte nr 2-2018

Menighetsrådsmøte nr 3-2018

Menighetsrådsmøte nr 4-2018

Menighetsrådsmøte nr 5-2018

Årsrapport 2018