6 års bok
6 års bok

Kjenner du et barn født 2012?

Inviter det med på 6 års samling og familiegudtjeneste i kirken.

Lørdag 10 mars er det 6 års samling i Kirken fra kl. 10.00-12.00.

Alle barn født 2012 er hjertelig velkommen til sang, lek, bibelfortelling, skattejakt og ikke minst oppgavebok med lekser.

Søndag 11 mars er det familiegudstjeneste med utdeling av 6 års bok.

På denne gudstjenesten er Anne- Lise M. Hille prest, trosopplærer Randi Bø Osen vil delta, og Barnegospel med Ingerid Glendrange i spissen skal synge.

Alle ønskes velkommen til gudstjeneste. Ta godt imot førskolebanra våre :)