Barabbas samling
Barabbas samling

Kjenner du et barn født i 2013?

Inviter det med på en spennende Barabbas samling i Flekkefjord kirke torsdag 5.april kl. 17.00-18.30.

Alle 5 åringer(Barn født 2013) er invitert til Barabbas samling i Flekkefjord kirke torsdag 5. april kl. 17.00- 18.30.

Her vil vi fortelle påskens budskap sett gjennom øynene til forbryteren Barabbas.

Fortellingen er illustert med Duplofigurer, og den vil bli vist på storskjerm.

På samlingen skal vi også synge mye, ha ulike aktiviteter og spise kveldsmat sammen.

På slutten av samlingen får barna med seg boken on Barabbas hjem.