Menighetens vår basar - 10. april
Menighetens vår basar - 10. april

Vårbasar!

 

Velkommen til menighetens vårbasar tirsdag 10. april på bedehuset!

Inntektene fra årets vårbasar blir til nytt kirkesenter som skal bygges på Elvegaten nr. 9!

Vi starter kl. 16.00 med Supertirsdag-middag for alle. Etter middagen blir det samling for små og store med sang av Barnegospel og Barnekoret og andakt av Ingerid Haugsvær. Etter samlingen blir det kiosk, åresalg og aktiviteter for barna.

Kl. 19.00 starter møtet for de voksne. Her blir det andakt ved Tore Smeplass og sang av Menighetskoret. Etter møtet blir det kafé, åresalg og trekning av hovedlotteri.

Kom og bli med på en hyggelig ettermiddag og kveld i godt fellesskap; et fellesskap vi ønsker å styrke, bygge og utvikle både oss mennesker imellom og med et nytt, flott kirkesenter – Gud til ære og oss til gavn!

Alle er hjertelig velkomne!