Med blanke ark og fargestifter til.
 Med blanke ark og fargestifter til.

Det er ikke søndagsskole på de vanlige gudstjenestene, men lagt til rette for rolige aktiviteter i kirkerommet.

Barn er alltid velkommen til gudstjenestene.

Dersom det er barn tilstede under gudstjenesten i Flekkefjord kirke, vil det være en enkel gjennomgang av søndagens tekst i begynnelsen av gudstjenesten.

På venstre side i kirkerommet er det satt opp bord.og stoler, her er det lagt frem fargeleggingsark og ulike oppgaver til søndagens tekst.

Helt bak i kirka er det leker og tumleplass for de minste barna.