Med blanke ark og fargestifter til.
Med blanke ark og fargestifter til.
 Med blanke ark og fargestifter til.

Det er ikke søndagsskole på de vanlige gudstjenestene, men lagt til rette for rolige aktiviteter i kirkerommet.

Barn er alltid velkommen til gudstjenestene.

Dersom det er barn tilstede under gudstjenesten i Flekkefjord kirke, vil det være en enkel gjennomgang av søndagens tekst i begynnelsen av gudstjenesten.

På venstre side i kirkerommet er det satt opp bord.og stoler, her er det lagt frem fargeleggingsark og ulike oppgaver til søndagens tekst.

Helt bak i kirka er det leker og tumleplass for de minste barna.