Sangkveld i Hidra kirke 7. mai
Sangkveld i Hidra kirke 7. mai

Lund Menighetskor og Frisk Bris
Allsang
Kollekt ffor å dekke utgifter

ALLE ER VELKOMMEN!