TROSOPPLÆRINGSPLAN
TROSOPPLÆRINGSPLAN

Her er brosjyren Trosopplæring Flekkefjord menighet, Våren 2018

Mer detaljert informasjon om de forskjellige aktivitetene kommer etter hvert på Aktivitetssiden