Sommerens felles gudstjenester
Sommerens felles gudstjenester

Her kommer en oversikt over sommerens felles gudstjenester

Her er PLAKATEN

OBS  Skrivefeil i plakaten!
Siste felles gudstjeneste er søndag 5. august - ikke 8. august