Bygdeleir 2018
Bygdeleir 2018
Bygdeleir 2018

Årets bygdeleir vil være på Åpta i perioden 31. august til 2. september.

Mere informasjon finnes og i siste menighetsblad nr 1-2018.