Vår grønne menighet
Vår grønne menighet

Flekkefjord menighet ble i juli 2016 en grønn menighet

Mer tekst / stoff kommer etter hvert

Her finner du mer informasjon om "Grønn kirke" og "Grønne menigheter" i  Den norske kirken.