Vest-Agder Kammerkor kommer til Flekkefjord kirke
Vest-Agder Kammerkor kommer til Flekkefjord kirke

Laget i Lister… / Brudled

komposisjoner av Sverre Eftestøl og Bryan Breidenthal­­­

sunget av Vest-Agder kammerkor med egne solister

og spilt av Sverre Eftestøl

dirigent Bryan Breidenthal

 

Kvinesdal kirke - Torsdag 18.10.2018

Vestbygda kapell - Fredag 19.10.2018

Flekkefjord kirke - Søndag 21.10.2018

 

Konsertene er støttet av Vest-Agder fylkeskommune, kultur. Kollekt/gave ved utgangen

Sang og musikk har rike tradisjoner i Listerregionen på Agder. Fra mødrenes vuggeviser til sjømennenes sjantier. Fra felespill til religiøse folketoner. Tradisjoner er blitt til, fornyet og holdt i hevd i hjemmene og på arbeidsplasser, i festsaler og i kirker og på bedehus. I vår region har sangkorene og kirkens organister spilt en særlig viktig rolle i tradisjonsformidling.

 

I snart tretti år har Vest-Agder kammerkor vært med på å bevare og fornye sangtradisjonene i Listerregionen. I høst har koret gleden av å presentere et program med sang og musikk av to av regionens yrkesaktive komponister, Sverre Eftestøl og Bryan Breidenthal. Begge jobber til daglig som organister og musikkpedagoger, men fokuserer på komponering når anledningen byr seg. Begge bidrar med korsatser, instrumentale komposisjoner og sanger for solister og små ensembler på konserten. Det blir et variert program med både arrangement og originale komposisjoner.

 

Sverre Eftestøl er født inn i en spillemannslekt fra Risnes i Kvinesdal kommune. Han er utdannet pianist og kirkemusiker ved Kristiansand musikkonservatorium og har tatt studier i komposisjon ved Mozarteum, Salzburg. Han arbeider som komponist, organist og kulturskolerektor i Kvinesdal.

 

Bryan Breidenthal er født og oppvokst i California. Han studerte ved Harvard Universitet før han flyttet til Farsund i 1970-årene. Han arbeider som musikklærer og –administrator, organist og kordirigent. Han har vært med og stiftet og dirigert fire forskjellige kor i Farsund og vestre del av Vest-Agder.