Økonomisk støtte og gaver til Flekkefjord menighet
Økonomisk støtte og gaver til Flekkefjord menighet
Økonomisk støtte og gaver til Flekkefjord menighet

Flekkefjord menighet – hvordan kan jeg støtte arbeidet økonomisk? 

Dersom du ønsker å støtte menighetens arbeid, finnes følgende muligheter:

Flekkefjord menighet        Bank: 3030.22.52552           Vipps: 82268 – Flekkefjord sokn

Eller kan du tenke deg å gi jevnlige bidrag gjennom en givertjeneste, ta kontakt med kirkekontoret.

Takk for ditt engasjement og din gave!