Økonomisk støtte og gaver til Flekkefjord menighet
Økonomisk støtte og gaver til Flekkefjord menighet
Økonomisk støtte og gaver til Flekkefjord menighet

Flekkefjord menighet – hvordan kan jeg støtte arbeidet økonomisk? 

Dersom du ønsker å støtte menighetens arbeid med en gave, finnes følgende muligheter:
Flekkefjord menighet        Bank: 3030.22.52552           Vipps: 82268 – Flekkefjord sokn

Eller kan du tenke deg å gi jevnlige bidrag gjennom en givertjeneste?
Vennligst sett opp en avtale i banken/nettbanken din.

For faste trekk til Fremtidig Kirkesenter, bruk konto 3030.64.30617

Takk for ditt engasjement og din gave!