Økonomisk støtte og gaver til Flekkefjord menighet
Økonomisk støtte og gaver til Flekkefjord menighet

Flekkefjord menighet – hvordan kan jeg støtte arbeidet økonomisk? 

Flekkefjord menighetsråd har flere kontoer og flere plasseringer på vipps.
Dersom du ønsker å støtte menighetens arbeid, finnes følgende muligheter:

Arbeidet generelt:        Bank: 3030.22.52552           Vipps: 82268 – Flekkefjord sokn

Framtidig kirkesenter: Bank: 3030.64.30617            Vipps: 513952 – Framtidig kirkesenter

Kirkemusikalsk arbeid: Bank: 3030.22.52552           Vipps: 140389 – Kirkemusikk

Misjonsprosjektet:        Bank: 3030.22.52552           Vipps: 140378  - Misjonsprosjektet

Supertirsdag:                Bank: 3030.22.52552           Vipps: 140376  - Supertirsdag

Trosopplæring:             Bank: 3030.30.85846          

Eller kan du tenke deg å gi jevnlige bidrag gjennom en givertjeneste ?

Takk for ditt engasjement og din gave!