Retreat dager i Lyngdal 2019
Retreat dager i Lyngdal 2019

SENK SKULDRENE - LØFT BLIKKET

RETREATDAGER I LYNGDAL KIRKESENTER

Fredag 4.jan kl. 19-21.30
Lørdag 5.jan kl. 10-16

Iblant trenger vi avstand fra hverdagens flimmer, for å søke dypere. På en retreatdag lever vi i en enkel rytme med tidebønner og stillhet.

Jesus sa til sine disipler:
”Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!" (Markus 6,31).

Her finner du INVITASJON OG PROGRAM og PLAKAT