Kirkegårds-vedtekter i Flekkefjord kommune
Kirkegårds-vedtekter i Flekkefjord kommune
Kirkegårds-vedtekter i Flekkefjord kommune

 

Gjeldende vedtekter, vedtatt 30.03.2006