Kirkevalget 2019 - Nominasjonskomiteenes lister
Kirkevalget 2019 - Nominasjonskomiteenes lister

Nominasjonskomiteens liste ved kirkevalget i Bakke sokn 9. sept. 2019

Prioritet:   Navn:                             Fødselsår:

1

 

GERD HAMRE

1944

 

 

2

 

EVA HENNIE EMSØY

1959

 

 

 

 

3

 

ROY AARSTAD

1982

 

 

 

 

4

 

EGIL BJØRGAAS

1974

 

 

 

 

5

 

JAN SMIEBAKKEN

1966

 

 

 

 

6

 

MARGRETE OSEN KJØRMO

1981

 

 

 

 

7

 

ANNE KARIN KJELDSEN

1953

 

 

 

 

8

 

RUNE GRANDALEN

1966

 

 

 

 

9

 

ANNE-LISE BIRKELAND

1949

 

 

 

 

10

 

ÅSLAUG TORDIS SIRA

1946

 

 

 

 

11

 

BRIT SKOGESTAD

1969

 

 

 

 

 

Nominasjonskomiteens liste ved kirkevalget i Gyland 9. sept. 2019

Prioritet:   Navn:                                     Fødselsår:

   

1 PER KRISTIAN STORDRANGE                1979                

2 TOR HALLVARD TAXERÅS                      1976

3 INGER ØYSÆD HANSEN                         1961

4 EINAR RAFOSS DUNSÆD                       1978

5 RANDI RAFOSS                                        1951

6 RUNE HARBO                                          1967

7 ROALD KONGEVOLD                              1970

8 ARNE LEON HJELLESET                          1954

9 ROLF EINAR HUUS                                  1979

10 KJELL PEDER NEDLAND                       1963

11 BEATHE BIRKELAND KLUNGLAND     1978

 

 

 

 

NOMINASJONSKOMITEENS LISTE VED KIRKEVALGET I HIDRA SOKN 9. SEPT. 2019

 

Prioritet:            Navn:                                                                                                         Fødselsår:

1

 

JOHN EIVIND MARSTAD

 

 

1957

 

2

 

ODDRUN FORLAND RUDRUD

 

 

1955

 

 

3

 

JOHN HANSEN

   

1963

 

 

4

 

INGER BRYNHILD JORUNN THORKILDSEN

   

1939

 

 

5

 

SVEIN HARALD OLSEN

   

1958

 

 

6

 

ALF INGE STAABYSTRAND

 

 

1964

 

 

7

 

INGER TØNNESSEN

 

 

1958

 

 

8

 

ROSE MARI HAMMERSMARK TØNNESSEN

 

 

1986

 

 

9

 

MARIANN TØNNESSEN

 

 

1961

 

 

10

 

JOSTEIN BRUSETH

 

 

1966

 

 

 

 

 

Nominasjonskomiteens liste ved kirkevalget i Flekkefjord sokn 8. og 9. sept. 2019:

 

 

 

 

 

 

Navn:                                                     Fødselsår:

  1. Ingerid Glendrange Haugsvær                   1976
  2. Birger Vegge                                               1955
  3. Unni Rudolfsen                                           1977
  4. Ingvild Stene                                              1976
  5. Magnus Jonsson                                        1946
  6. Wenche Syvertsen                                     1956
  7. Torgunn Schultz                                          1950
  8. Hilde Forland, 1959 (supplerende nominasjon)