Kirkevalget 2019 - Forhåndsstemming/valgdager
Kirkevalget 2019 - Forhåndsstemming/valgdager
Kirkevalget 2019 - Forhåndsstemming/valgdager

 

Ved Kirkevalget 2019 skal det velges menighetsråd og 7 leke medlemmer til Agder og Telemark bispedømmeråd og Kirkemøtet. Valget finner sted 8.-9. september 2019. Listene for bispedømmerådsvalget ligger i en egen artikkel her på hjemmesiden. De lokale listene til menighetsrådsvalg finner du nederst i denne artikkelen.

Stemming på valgdagen 8. - 9. september:

Bakke sokn – mandag 9. september
Kl 13.30-19         Eldresenteret, Osenveien. NB! Åpningstiden er utvidet!

Flekkefjord sokn

Søndag 8. september
Kl 15-20         Gymsalen, brannstasjonen

Mandag 9. september
Kl 09-21         Gymsalen, brannstasjonen                                                                                                                                                                            

Gyland sokn – mandag 9. september
Kl 15-19         Gyland skole

(Noen stemmeberettigede i Gyland skal avgi sin stemme i Sentrum stemmekrets, opplysning om dette finnes på det utsendte valgkortet.)

Hidra sokn – mandag 9. september
Kl 15-19         Hidra skole

HER FØLGER LISTENE TIL VALG PÅ DE ULIKE MENIGHETSRÅDENE:

Nominasjonskomiteens liste ved kirkevalget i Bakke sokn 9. sept. 2019

Prioritet:   Navn:                             Fødselsår:

1

 

GERD HAMRE

1944

 

 

2

 

EVA HENNIE EMSØY

1959

 

 

 

 

3

 

ROY AARSTAD

1982

 

 

 

 

4

 

EGIL BJØRGAAS

1974

 

 

 

 

5

 

JAN SMIEBAKKEN

1966

 

 

 

 

6

 

MARGRETE OSEN KJØRMO

1981

 

 

 

 

7

 

ANNE KARIN KJELDSEN

1953

 

 

 

 

8

 

RUNE GRANDALEN

1966

 

 

 

 

9

 

ANNE-LISE BIRKELAND

1949

 

 

 

 

10

 

ÅSLAUG TORDIS SIRA

1946

 

 

 

 

11

 

BRIT SKOGESTAD

1969

 

 

 

 

 

Nominasjonskomiteens liste ved kirkevalget i Gyland 9. sept. 2019

Prioritet:   Navn:                                     Fødselsår:

   

1 PER KRISTIAN STORDRANGE                1979                

2 TOR HALLVARD TAXERÅS                      1976

3 INGER ØYSÆD HANSEN                         1961

4 EINAR RAFOSS DUNSÆD                       1978

5 RANDI RAFOSS                                        1951

6 RUNE HARBO                                          1967

7 ROALD KONGEVOLD                              1970

8 ARNE LEON HJELLESET                          1954

9 ROLF EINAR HUUS                                  1979

10 KJELL PEDER NEDLAND                       1963

11 BEATHE BIRKELAND KLUNGLAND     1978

 

 

 

 

NOMINASJONSKOMITEENS LISTE VED KIRKEVALGET I HIDRA SOKN 9. SEPT. 2019

 

Prioritet:            Navn:                                                                                                         Fødselsår:

1

 

JOHN EIVIND MARSTAD

 

 

1957

 

2

 

ODDRUN FORLAND RUDRUD

 

 

1955

 

 

3

 

JOHN HANSEN

   

1963

 

 

4

 

INGER BRYNHILD JORUNN THORKILDSEN

   

1939

 

 

5

 

SVEIN HARALD OLSEN

   

1958

 

 

6

 

ALF INGE STAABYSTRAND

 

 

1964

 

 

7

 

INGER TØNNESSEN

 

 

1958

 

 

8

 

ROSE MARI HAMMERSMARK TØNNESSEN

 

 

1986

 

 

9

 

MARIANN TØNNESSEN

 

 

1961

 

 

10

 

JOSTEIN BRUSETH

 

 

1966

 

 

 

 

 

Nominasjonskomiteens liste ved kirkevalget i Flekkefjord sokn 8. og 9. sept. 2019:

 

 

 

 

 

 

Navn:                                                     Fødselsår:

  1. Ingerid Glendrange Haugsvær                   1976
  2. Birger Vegge                                               1955
  3. Unni Rudolfsen                                           1977
  4. Ingvild Stene                                              1976
  5. Magnus Jonsson                                        1946
  6. Wenche Syvertsen                                     1956
  7. Torgunn Schultz                                          1950
  8. Hilde Forland, 1959 (supplerende nominasjon)

 

Stemmeberettigede ved valget er alle døpte medlemmer av Den norske kirke som er over 15 år, eller som fyller 15 år i 2019.

Frist for forhåndsstemming i annet sokn enn der en bor er 2. sept.

Valgkort: Alle som er oppført i Den norske kirkes medlemsregister med stemmerett vil motta valgkort med informasjon i løpet av uke 32.

Den som er medlem i Den norske kirke, og ikke mottar valgkort, bes kontakte sitt lokale kirkekontor for å få rettet opp opplysningene i Den norske kirkes medlemsregister. Medlemsregisteret er grunnlag for kirkelig manntall.

Den som mottar valgkort, men ikke er medlem i Den norske kirke, bes kontakte kirkekontoret der vedkommende bor.

Ettersyn av manntall: Kirkelig manntall er tilgjengelig for ettersyn i kirkekontorets ordinære åpningstid i perioden 10. august til 2. september. Det er kun anledning til å kontrollere opplysninger som angår en selv, eller en annen person som en har fått skriftlig fullmakt fra.


Adresse til kirkekontoret:
Flekkefjord: Bakke sokn, Flekkefjord sokn, Gyland sokn, Hidra sokn

Anna Wahlsgt 5, 4400 Flekkefjord,  tlf 38 32 88 20, e-post: kirkekontoret@flekkefjord.kommune.no

VELKOMMEN TIL Å BRUKE DIN STEMME VED KIRKEVALGET 2019!