Salmer som samler
Salmer som samler

Flekkefjord kirke 13. juni 2019, kl. 19.30

Salmer som samler – Folketoner
Torhild Larsen Nygård, Ådne Svalastog, Geir Kalleberg, Bernt Kristian Laundal
og Terje Lauvdal. Menigheten deltar og.
Kollekt ved utgangen

Arr.: Menighetsrådets musikkutvalg