Arbeid med barn og unge
Arbeid med barn og unge
Arbeid med barn og unge

Ny 50% stilling

Barne- og/eller ungdomsarbeider i trosopplæringen, 50 % stilling.

Menighetene i Flekkefjord, Bakke, Hidra og Gyland ønsker å satse på barn og unge, og oppretter en ny 50% stilling.
Denne stilling kommer i tillegg til dagens trosopplærer. Full utlysningstekst finner du her.
Søknadsfrist 14, juni.
Flekkefjord kirkelige fellesråd