Resultatet av menighetsrådsvalget 2019
Resultatet av menighetsrådsvalget 2019
Resultatet av menighetsrådsvalget 2019

Menighetsrådsvalg 2019 – Resultater

Bakke sokn –  508 stemmeberettigede, 125 avgitte stemmer, 25% valgdeltagelse
Faste medlemmer:

1. Gerd Hamre
2. Eva Hennie Emsøy
3. Margrete Osen Kjørmo
4. Åslaug Tordis Sira
5. Anne-Lise Birkeland
6. Brit Skogestad
Varamedlemmer:
1. Roy Aarstad
2. Egil Bjørgaas

Flekkefjord sokn – 4034 stemmeberettigede, 336 avgitte stemmer, 9% valgdeltagelse
Faste medlemmer:

1. Birger Vegge
2. Unni Rudolfsen
3. Ingerid Glendrange Haugsvær
4. Wenche Syvertsen
5. Hilde Forland
6. Torgunn Schultz
7. Ingvild Stene
8. Magnus Jonsson
Varamedlemmer:
1. Kjell Finn Halvorsen
2. Olav Reinhardt Hanssen

Gyland sokn – 317 stemmeberettigede, 77 avgitte stemmer, 24% valgdeltagelse
Faste medlemmer:

1. Rune Harboe
2. Beathe Birkeland Klungland
3. Kjell Peder Nedland
4. Tor Hallvard Taxerås
5. Per Kristian Stordrange
6. Einar Rafoss Dunsæd
Varamedlemmer:
1. Inger Øysæd Hansen
2. Roald Kongevold

Hidra sokn – 401 stemmeberettigede, 93 avgitte stemmer, 23% valgdeltagelse
Faste medlemmer:

1. Svein Harald Olsen
2. John Eivind Marstad
3. Oddrun Forland Rudrud
4. Inger Tønnessen
5. John Hansen
6. Inger Brynhild Jorunn Thorkildsen
Varamedlemmer:
1. Rose Mari Hammersmark Tønnessen
2. Jostein Brusethizmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort