Åpen dag i Glendrange Solkollen barnehage
Åpen dag i Glendrange Solkollen barnehage
Åpen dag i Glendrange Solkollen barnehage

Glendrange Solkollen barnehage er en barnehage med særskilt kristent formål, noe som formidles
gjennom sang, musikk og bibelfortellinger.
Barnehagen ønsker alle velkommen til åpen dag 26. februar, til Hjertesamling kl. 10.00

Barnehagens hjemmeside