Ny status - Fasteaksjonen 2020
Ny status - Fasteaksjonen 2020
Ny status - Fasteaksjonen 2020

Status 17. april - Flekkefjord kommune

Siste oppdatering pr 17. april 2020

Hele landet                   kr. 20 173 543,-   dvs: kr 4,- pr inbygger
Flekkefjord kommune   kr.        78 466,-  dvs kr 9,- pr inbygger

Og det fordeler seg slik
Flekkefjord         kr. 45 442,-
Hidra                    kr. 15 967,-
Gyland                 kr. 11 012,-
Bakke                   kr.   6 045,-

 

 

Hvordan har det gått med aksjonen når det ikke ble den vanlige dør til dør aksjonen?
Konfirmantene i Bakke, Gyland, Hidra og i Flekkefjord har deltatt. Mange har gjort en god jobb! Mange har sendt sms og utfordret andre til å gi, noen har laget innsamlingsaksjoner på facebook, folk har vipset og sendt sms til 2426.  På Hidra har det vært mange aksjoner på facebook og der er resultatet rekordstort! Ellers er resultatet mindre enn tidligere. Samtidig er det vanskelig å få  full oversikt over alle beløp som er sendt inn fra Flekkefjord.
Status 2.april:
Hidra: kr. 15 298-  Gyland kr. 8 222,- Bakke kr.5 944,- Flekkefjord kr. 35 876,-
Totalt Flekkefjord kommune: kr.65 340,-
Du kan logge deg inn på www.fastaksjonen.no om du ønsker å følge med på innsamlingsresultatet for din menighet
 

Det er fortsatt mulig å gi!
- VIPPS til 2426
- Send VANN på sms til 2426 (200 kr)
- Sett inn et beløp på kontonummer 1594 22 87493.