Flekkefjord kirkelige fellesråd > Dåp - konfirmasjon - vigsel - Gravferd > Dåp
Dåp

Dåp – veien inn i kirken


Det skjer et under i kirken
større enn verden vet.
Barnet får del i Guds rike,
svøpt i hans kjærlighet
.

(Fra ”Det skjer et under i verden” Gerd Grønvold Saue S97 93)
__________________________________________________

Det er dåp. Navnene til to små barn i hvite dåpskjoler nevnes for første gang i kirkerommet. Presten gjør korstegn og øser vann over hodet til de som blir døpt. I Den norske kirke døpes de fleste som spedbarn, ofte i løpet av de første tre månedene, men det er ingen aldersgrense for dåp. Konfirmasjonstiden fører hvert år til at mange unge ønsker dåp. De døpte blir automatisk medlemmer i det kirkesamfunnet der de blir døpt. Samtidig blir de del av et større fellesskap med alle døpte – den universell kirke.

 

Brosjyren - Orientering om dåpen

 

For bestilling av dåp kan du kontakte Kirkekontoret på telefon 38328820 eller sende mail til kirkekontoret@flekkefjord.kommune.no
I forbindelse med bestillingen, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det til Kirkekontoret sammen med kopi av fødselsattesten, eller kopi av "Bekreftelse på registrering av fødsel ..." fra Skatteetaten.