Vigsel

Ekteskapsinngåelse i kirken

Bryllup er  et av livets store høydepunkt. Som menighet ønsker vi å gjøre vårt for at dagen skal bli så fin som mulig for brudeparet og familien ellers.

Vielser gjennomføres i Flekkefjord, Bakke, Gyland og Hidra kirke. Bestilling av vielser skjer ved henvendelse til menighetskontoret ved besøk på kontoret, på  tlf 38328820 eller til kirkekontoret@flekkefjord.kommune.no

Vielser er gratis for personer der en av partene er folkeregisterført (eller  har vokst opp her) og er medlem av den norske kirke

Nedenfor kan du laste ned en enkel brosjyre om Vigsel i Den norske kirke