Flekkefjord kirkelige fellesråd > Råd & Utvalg > Bakke menighetsråd
Bakke Menighetsråd og utvalg 2019-2023

        

                      Menighetsråd                                       Trosopplæringsutvalg                                        Diakoniutvalg                                            Gudstjenesteutvalg                 

         

          Konsert-/Musikkutvalg

REFERATER OG ÅRSMELDINGER

2019 Referater og årsmelding

   Les mer...

2018 Referater og årsmelding

   Les mer...

2017 Referater og årsmelding

   Les mer...

2016 Referater og årsrapport

   Les mer...