Bakke Menighetsråd og utvalg

     

           Menighetsråd 2016-2019                                   Trosopplæringsutvalg                                         Diakoniutvalg                                          Gudstjenesteutvalg

REFERATER OG ÅRSMELDINGER

2018 Referater og årsmelding

   Les mer...

2017 Referater og årsmelding

   Les mer...

2016 Referater og årsrapport

   Les mer...