Flekkefjord kirkelige fellesråd > Råd & Utvalg > Flekkefjord menighetsråd
Flekkefjord Menighetsråd og utvalg 2019 - 2023

     

                             Menighetsråd                                                Trosopplæringsutvalg                                              Diakoniutvalg

 

    

                Bibel og Misjonsutvalg                                              Musikkutvalg                                                 Gudstjenesteutvalg

Referater og årsrapport

2018 Referater og årsmelding

   Les mer...

2017 Referater og årsmelding

   Les mer...

2016 Referater og årsmelding

   Les mer...