SIDEN ER UNDER ARBEID

Her kommer etterhvert en oversikt over alle faste aktiviteter i menigheten.
Beskrivelser av aktivitetene og kontaktpersoner.

Her er en oversikt over aktiviteter høsten 2018

Og vi har vår egen nettside