SIDEN ER UNDER ARBEID

Her kommer etter hvert en oversikt over alle faste aktiviteter i menigheten.

Beskrivelser av aktivitetene og kontaktpersoner.

Men vi har vår egen nettside