Innhold Planlegge

En sorggruppe består av 4-8 personer. De møtes jevnlig over en periode for å snakke sammen og prøve å bearbeide de følelsenen de har etter et tap.De som er med i gruppen har opplev noenlunde samme type tap, og er i noenlunde samme livssituasjon. Når en har mistet en av sine nærmeste, kan det for mange være godt å få støtte fra noen utenfor familie og vennekrets. mange har heller ikke venner og familie i nærheten.

Sorggruppen kan være en god hjelp til å sette navn på sorgen. Når en snakker om følelser, tanker og opplevelser kan det være en god hjelp til å få bearbeidet sorgen og komme videre.

Sorggruppene er ikke et tilbud om terapi. Det er en selvhjelpsgruppe der deltakerne hjelper hverandre til å finne gode veier videre. Sorggruppen ledes av diakonen.

Ta kontakt med kirkekontoret om du ønsker mer informasjon.

 Søk i Gudstjenester
 
 
 
Størst av alt
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS