Innhold Planlegge


Ekteskapsinngåelse i kirken

Bryllup er  et av livets store høydepunkt. Som menighet ønsker vi å gjøre vårt for at dagen skal bli så fin som mulig for brudeparet og familien ellers.

Vielser gjennomføres i Flekkefjord, Bakke, Gyland og Hidra kirke. Bestilling av vielser skjer ved henvendelse til menighetskontoret ved besøkpå kontoret, på  tlf 38328820 eller til kirkekontoret@flekkefjord.kommune.no

Vielser er gratis for personer der en av partene er folkeregisterført (eller  har vokst opp her) og er medlem av den norske kirke

Nedenfor kan du laste ned en enkel brosjyre om Vigsel i Den norske kirke  

 Søk i Gudstjenester
 
 
 
Størst av alt
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS