Innhold Planlegge

Anbefalte og nyttige linker:

Bibelen - http://www.bibelen.no/

Bibelord på SMS: https://bibelsms.intelesms.no/ eller http://www.nlm.no/no/NLM-Ung/SMSbibelvers/

Inn-/utmelding: https://kirken.no/medlem


Den norske Sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet - http://www.sjomannsmisjonen.no
Det Norske Bibelselskap - http://www.bibelselskapet.no
Det norske diakonforbund - http://www.diakonforbundet.no
Det Norske Misjonsselskap - http://www.nms.no
Døvekirken - http://www.kirken.no/dovekirken
Egedeinstituttet - http://www.kirken.no/egede
Institutt for Kristen Oppseding - http://www.iko.no
Kirkeansatte - http://www.kirkeansatte.no
Kirkedatabasen (kirkestatistikk) - http://www.nsd.uib.no/data/region/kirke
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon - http://www.ka.no
Kirkens Familievern - http://www.kirkensfamilievern.no
Kirkens Nødhjelp - http://www.nca.no
Kirkens SOS - http://www.kirkens-sos.no
Kirkens U-landsinformasjon - http://www.kui.no
Kristen idrettskontakt - http://www.krik.no/asp/index3.asp
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) - http://www.kia-inter.no/
Kristent nettverk for miljø og rettferd - http://www.kirken.no/miljo
Kultur- og kirkedepartementet - http://www.dep.no/kkd/norsk
Liturgisk senter, Erkebispegården - http://www.liturgisksenter.no/
Musikernes fellesorganisasjon - http://www.musikerorg.no

Norges KFUK-KFUM - http://www.kfuk-kfum.no
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag - http://www.nkss.no
Norges kristne råd - http://www.norgeskristnerad.org/
Norges kristelige studieråd - http://www.kristelig-studierad.no
Normisjon - http://www.normisjon.no
Norsk Søndagsskoleforbund - http://www.nssf.no
Norske kirkeakademier - http://www.kirkeakademiene.no

Sjelesorg: www.sjelesorg.no
Stiftelsen Kirkeforskning - http://www.kifo.no
Studentprestene - http://www.studentprest.no/

Den norske Israelsmisjon - http://www.israelsmisjonen.no
Den norske kirkes Kateketforening - http://www.kateket.no
Den norske kirkes Presteforening - http://www.prestefor.no

Nordiske søsterkirker:
Svenska kyrkan - http://www.svenskakyrkan.se
Det danske Kirkeministerium - http://www.km.dk
Den danske folkekirke - http://www.folkekirken.dk
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland - http://www.evl.fi/svenska
Den islandske kirke - http://www.kirkjan.is/?english

Internasjonale økumeniske organisasjoner:
Det Lutherske Verdensforbund - http://www.lutheranworld.org
Konferansen av Europeiske kirker - http://www.cec-kek.org/English/
Kirkenes Verdensråd - http://www.wcc-coe.org/wcc/english.html
Åpne Dører - http://www.opendoors.no

 


Søkeverktøy til Den norske kirke:
Gospelsearch - http://www.kristen.no
Kvasir - http://www.kvasir.no/c/rel/christ/loc/
Startsiden - http://www.startsiden.no

 Søk i Gudstjenester
 
 
 
Størst av alt
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS