Innhold Planlegge

I Flekkefjord kommune er det kirke i Flekkefjord sentrum, Hidra, Sira og Gyland. Tradisjonene og menighetslivet i området strekker seg langt tilbake, og kirkene har vært et knutepunkt mellom Vestlandet og Sørlandet.

 
Flekkefjord kirke
Den nåværende kirke ble påbegynt i 1831 og fullført året etter. Innvielsen fant sted i Januar 1833. Kirken som er tegnet av slottsarkitekt H.F.D. Linstow, er utformet som en likesidet åttekant med kvadratisk kor i øst og et noe mindre våpenhus med vesttårn. I skipet er det galleri i to etasjer, og bakerst i første galleri er kirkens orgel. Dagens orgel er bygget spesielt for Flekkefjord kirke ved Marcussen & Sønners orgelbyggeri i Aabenraa i Danmark, og sto klart i 1983. Orgelet har 24 stemmer og fasaden er i empri-stil tilpasset kirkens interiør.
Første gang kirker i Flekkefjord nevnes i offentlige dokument er Nes kirke i 1460. Den elste kirken som det er opplysninger om er en fra 1725, som var en langkirke i tre som senere ble ombygt til korskirke. Denne kirken ble erstattet i 1770 av en åttekantet kirke som sto fram til 1831.

 

 
Hidra kirke
Denne kirken er i likhet med Flekkefjord kirke en 8 kantet kirke bygget i tømmer. Den ligger i tettstedet Kirkehavn på øya Hidra og er bygget i 1854 av Christian Heinrich Grosch. Kirken har plass til 700 personer og i tidligere tider har denne kirken vært sentral siden man hovedsaklig reiste langs kysten. Mer om denne kirkens historie kan leses på siden Arkeologi i Nord av Frans-Arne Stylegar.


 

Bakke kirke
I 2007 feiret Bakke kirke et 250 års jubileum. Du kan høre gudstjenesten fra jubileet den 9. september 2007 på NRK sin nettside. Kirken som ligger på Sirnes ble bygget i 1670 og ble i 1757 resturert, året som var utgangspunkt for markeringen. Kirken er en korskirke i tre og har plass til 400 personer. I følge et sagn skal altersølvet stamme fra en "hyrmann" som druknet, en av flere utenlandske hirdmen som rømte til Norge som fredløse. Sølvspenen og et tungt søvbelte ble gitt kirken av bror til "hyrmann"en fordi folk i menigheten soknet etter den døde og fikk han ut av elva. Historien står oppført i Norsk Kirkeleksikon.

 

 
Gyland Kirke
Denne kirken på Nuland er en kroskirke i tre fra 1815, og ble resturert i 1929. Kirken har plass til 300 mennesker. I tidligere tider ble kirken styrt av presten på  Bakke prestgård, derfor finnes det en prestevei mellom Bakke og Gyland.

 

 

Søyland kapell
Dette kapellet minner om Ishavs katedralen i Tromsø. Vinduene i kirken består blant annet av fargede glass som følger langs de skrå vinklene.

 

Sundslia kapell


 

Gyland kapell

 Søk i Gudstjenester
 
 
 
Størst av alt
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS