Bakke Menighet
Bakke menighet

Trosopplæring og aktiviteter

   Les mer...

Resultatet av menighetsrådsvalget 2019

   Les mer...

Lenker til

                                    

                   Faste aktiviteter                                                        Våre Råd og Utvalg                                              Kirkebygg og gravplasser                                     Bakke menighet på FB