Kontaktinformasjon


Flekkefjord kirkekontor ligger på Trellebakken, sentralt i Flekkefjord.
Kontoret betjener de fire soknene som til sammen utgjør Flekkefjord kirkelige fellesråd.
På kirkekontoret har prestene og kirkevergen sine kontorer, i tillegg til organister, trosopplærere, diakon, og øvrig stab.

Adresse: Flekkefjord kirkekontor, Anna Wahls gt. 5, 4400 Flekkefjord - se kart

Telefon: 38 32 88 20      Epost: kirkekontoret@flekkefjord.kommune.no

Åpent: Tirsdag - fredag 10 - 14
Telefontid: Mandag - fredag 9 - 14

Personvernerklæring

Sokneprest Bakke og Gyland

Fredrik Arnstad

41608870

Send e-post

Organist Bakke & Gyland

Eva Hennie Emsøy

988 78 795

Send e-post

Organist Hidra

Kjell Gierstae

975 79 208

Send e-post

Daglig leder Flekkefjord menighet

Elisabeth Bøe Grøtteland

+4795141785

Send e-post

Sokneprest Flekkefjord

Anne-Lise Miraglia Hille

957 39 333

Send e-post

Kirketjener Gyland

Arne Leon Hjelleset

97096232

Send e-post

Kirketjener Bakke

Lars Hjelleset

950 25 527

Send e-post

Sokneprest Hidra

Sverre Jakobsen

959 76 130

Send e-post

Organist i Flekkefjord

Geir Kalleberg

918 84 423

Send e-post

Menighetspedagog

Eva Langeland

95081254

Send e-post

Diakon

Randi Margrethe Tønnessen Leiknes

930 66 567

Send e-post

Trosopplærer

Nina Mikaelsen

994 52 121

Send e-post

Leder trosopplæring

Randi Bø Osen

911 78 470

Send e-post

Kirkeverge

Stein Jarle Rafoss

481 17 999

Send e-post

Kirketjener Flekkefjord

Mihu Constantin Stiuler

458 04 814

Send e-post

Kirketjener Hidra

Inger Lise Ulland

915 94 102

Send e-post

Ansatt

Vår Egen Vikar

Kontorleder

Eivind Øvstedal

915 86 426

Send e-post