Kontaktinformasjon


Flekkefjord kirkekontor ligger på Trellebakken, sentralt i Flekkefjord.
Kontoret betjener de fire soknene som til sammen utgjør Flekkefjord kirkelige fellesråd.
På kirkekontoret har prestene og kirkevergen sine kontorer, i tillegg til organister, trosopplærere, diakon, og øvrig stab.

Adresse: Flekkefjord kirkekontor, Anna Wahls gt. 5, 4400 Flekkefjord - se kart

Telefon: 38 32 88 20      Epost: kirkekontoret@flekkefjord.kommune.no

Åpent: Tirsdag - fredag 10 - 14
Telefontid: Mandag - fredag 9 - 14

Personvernerklæring

Vikar Kontormedarbeider

Ragnhild Døble Dankel

906 48 740

Send epost

Organist Bakke & Gyland

Eva Hennie Emsøy

988 78 795

Send epost

Organist Hidra

Kjell Gierstae

975 79 208

Send epost

I permisjon. Daglig leder Flekkefjord menighet

Elisabeth Bøe Grøtteland

951 41 785

Send epost

Sokneprest Flekkefjord

Anne-Lise Miraglia Hille

957 39 333

Send epost

Kirketjener Gyland

Arne Leon Hjelleset

948 43 970

Send epost

Kirketjener Bakke

Lars Hjelleseth

950 25 527

Send epost

Sokneprest Hidra

Sverre Jakobsen

959 76 130

Send epost

Organist i Flekkefjord

Geir Kalleberg

918 84 423

Send epost

Diakon i permisjon

Randi Margrethe Tønnessen Leiknes

930 66 567

Send epost

Trosopplærer i permisjon

Nina Mikaelsen

994 52 121

Send epost

Leder trosopplæring

Randi Bø Osen

911 78 470

Send epost

Kirkeverge

Stein Jarle Rafoss

481 17 999

Send epost

Sokneprest Bakke og Gyland

Tore Smeplass

959 87 160

Send epost

Kirketjener Flekkefjord

Mihu Constantin Stiuler

458 04 814

Send epost

Trosopplærer

Torhild Cecilie Tesaker

476 41 939

Send epost

Kirketjener Hidra

Inger Lise Ulland

915 94 102

Send epost

ansatt

Vår Egen Vikar

Kontorfullmektig

Eivind Øvstedal

915 86 426

Send epost