Menighetene


Vi er fire menigheter / sokn i Flekkefjord kommune; Bakke, Flekkefjord Gyland og Hidra

Området har en lang kirkelig tradisjon som første gang nevnes i et offentlig dokument i 1460. 

Dagens menighetsliv er godt forankret i den lange tradisjonen og er et viktig samlingspunkt for innbyggerne og for dem som har tilhørighet til kommunen. 

Flekkefjord kirkekontor ligger på Trellebakken, sentralt i Flekkefjord.
Kontoret betjener de fire soknene som til sammen utgjøre Flekkefjord kirkelige fellesråd.
På kirkekontoret har prestene og kirkevergen sine kontorer, i tillegg til organist, diakon, og øvrig stab.

Under finnes litt informasjon om de forskjellige menighetene, og litt om det som foregår der.