Gyland menighet


Gyland menighet - der troen styrkes, håpet lever og kjærligheten vokser.

Menighetsrådsleder: Rune Harboe tlf. 994 99 840

Bankkonto: 3030.25.00491

Vipps: -

Org.nr.: 876 992 752

Under finnes litt informasjon om menigheten vår og litt av det som foregår i den.

 

Konfirmantpåmelding Gyland 2021

Konfirmasjon i Gyland kirke 2021

Les mer