Gyland menighet


Gyland menighet - der troen styrkes, håpet lever og kjærligheten vokser.

Menighetsrådsleder: Rune Harbo tlf. 994 99 840

Bankkonto: 3030.25.00491

Vipps: Gyland sokn #628989

Org.nr.: 876 992 752

Under finnes litt informasjon om menigheten vår og litt av det som foregår i den.

Vi synger julen inn i Gyland kirke

Søndag 18. desember kl. 17.00

Les mer