Råd og utvalg


Menighetene i Flekkefjord er heldige. Vi har en flott gruppe av personer som engasjerer seg i menigheten sin. 

Valgte medlemmer i de forskjellige soknene utgjør de forskjellige menighetsrådene. De ble valgt under valget i 2019 og sitter frem til neste valg i 2023. Dette er frivillige, dyktige personer som bruker mye av sin tid og sine ressurser på dette arbeidet.
De gjør en stor innsats for sin menighet og kirke og for sitt lokalsamfunn. 

Menighetsrådene tar gjerne imot innspill på hva de kan gjøre bedre for menigheten. Har du forslag til aktiviteter, eller vil du engasjere deg i det viktige arbeidet det er å bygge Guds rike her på jord. Ta gjerne kontakt, kontaktinformasjon finner du under for hver menighet.

Takk til alle engasjerte frivillige !