Flekkefjord kirkelige fellesråd


Flekkefjord kirkelige fellesråd 2019 - 2023

Bakke MR Åslaug Sira  -  Vara: Anne-Lise Birkeland
Bakke MR Gerd Hamre  -  Vara: Eva Hennie Emsøy
Flekkefjord MR Magnus Jonsson  -  Vara: Hilde Forland
Flekkefjord MR Kjell Halvorsen  -  Vara: Ingerig Glendrange Haugsvær
Gyland MR Kjell Peder Nedland
Gyland MR Inger Øysæd Hansen
Hidra MR John Eivind Marstad 951 14 243 Leder  -  Vara: Inger Tønnessen
Hidra MR John Hansen  -  Vara: Inger Torkildsen
Kommunens repr. Reidar A. Gausdal
Geistlig Geirulf Grødem 473 74 079
Kirkeverge Stein Jarle Rafoss 481 77 999 Kirkevergen@flekkefjord.kommune.no

Kirkevergen er rådets administrativt ansatte daglige leder og er rådets sekretær.

 

Administrasjonsutvalget 2019 - 2023

Medlem: 
John Eivind Marstad
Gerd Hamre
Magnus Jonsson

Personlig Varamedlem:
John Hansen
Åslaug Sira
Kjell Halvorsen

 

Forhandlingsutvalget 2019 - 2023

Medlem: John Eivind Marstad
Medlem: Gerd Hamre
Varamedlem: Magnus Jonsson

Tilbake