Bakke menighet


Bakke menighet ...

Menighetsrådsleder: Gerd Hamre tlf. 473 78 674

Bankkonto: 3030.25.05396

Vipps: Bakke sokn #606645

Org.nr.: 976 992 768

Under finnes litt informasjon om kirken vår og litt av det som foregår i den.

[ALT]

Resultatet av menighetsrådsvalget 2019

Les mer