Hidra menighet


Hidra menighet ...

Menighetsrådsleder: John Eivind Marstad tlf. 951 14 243

Bankkonto: 3030.32.49059

Vipps: Hidra sokn #115062

Org.nr.: 976 992 741

Under finnes litt informasjon om menigheten vår og litt av det som foregår i den.

 

Resultatet av menighetsrådsvalget 2019

Les mer