FLEKKEFJORD MENIGHET

Økonomisk støtte og gaver til Flekkefjord menighet

   Les mer...

JULEKONSERT I FLEKKEFJORD KIRKE

   Les mer...

Vår grønne menighet

   Les mer...

Tro og Lys høsten 2018

Program for høsten 2018    Les mer...

Frivillighetsbrosjyre

   Les mer...

Vil du bli med og bygge Flekkefjord menighet?

   Les mer...

TROSOPPLÆRING I FLEKKEFJORD

   Les mer...

Misjonsprosjekt i Mali

   Les mer...

Lenker til

                                    

                   Faste aktiviteter                                                        Våre Råd og Utvalg                                              Kirkebygg og gravplasser                                 Flekkefjord menighet på FB