Flekkefjord kirkelige fellesråd > Menighetene > Gyland menighet
Gyland menighet

Resultatet av menighetsrådsvalget 2019

   Les mer...

Gyland Bedehus sin nettside
Lenker til

                                    

                   Faste aktiviteter                                                        Våre Råd og Utvalg                                              Kirkebygg og gravplasser                                                Gyland på FB