Gyland menighet

Bygdeleir 2018

   Les mer...

Høstens aktiviteter i Gyland

   Les mer...

Gyland Bedehus sin nettside
Lenker til

                                    

                   Faste aktiviteter                                                        Våre Råd og Utvalg                                              Kirkebygg og gravplasser                                                Gyland på FB