Samlinger for førskolebarn


Kjenner du et førskolebarn? (barn født i 2015)

 

Da må du skynde deg å invitere han eller henne med på førskoletreff i Flekkefjord kirke.

Tid: Torsdag 22.04 og 06.05 kl. 17.00-18.00.

Program: Fortellerstund, sang, førskoleaktivitet, skattejakt og kveldsmat.

Den 22. 04 forteller Randi Bø Osen om forbryteren Barabbas, og barna får boken om Barabbas.

Den 06.05 blir soknepresten vår Anne-Lise Miraglia Hille med og deler ut "min kirkebok 6".

Disse bøkene er gaver fra menigheten.

Bli med på en eller begge samlingene.
Vi gleder oss til å møte menighetens flotte skoledebutanter!

Meld deg på med en gang til Randi Bø Osen på mobil 91178470 eller mail: randi.bo.osen@flekkefjord.kommune.no 

Påmeldingsfrist: 20.04 for samlingen 22.04 og 04.05. for samlingen 06.05.

Koronatiltak: Syke barn (barn med luftveissymptomer) kan ikke komme, maks 20 deltagere, navneliste vil bli lagret i 14 dager, dersom været tillater det har vi lek og skattejakt ute.

Tilbake